Privacyverklaring

Demovides B.V., gevestigd aan de 1e Berkendijk 4, 7255 PE Hengelo (GLD), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Demovides B.V. verwerkt persoonsgegevens van deelnemers aan haar serious games, trainingen en coaching. Omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden.

Het betreft:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer zakelijk
  • E-mailadres zakelijk
  • evt. factuuradres (bij vastleggen gegevens van opdrachtgevers)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Demovides B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van vastlegging en verwerken persoonsgegevens.

Demovides B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact op te kunnen nemen voor wat betreft de serious gaming, training en coaching.
  • Ter facturering van diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Demovides B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking of besluitvorming.

Bewaartijd persoonsgegevens

Demovides B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor wat betreft het betalingsverkeer de wettelijke fiscale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Demovides B.V. verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Demovides B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zowel de Opdrachtgever als de deelnemer hebben het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een opdrachtgever of deelnemer van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Demovides B.V., kan per mail contact worden opgenomen.

Beveiliging persoonsgegevens

Demovides B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.