Nederlands Philharmonisch Orkest

Demovides voert in 2014 en 2015 een cultuurtraject voor de slagwerkers en de paukenisten, en geeft een aanzet voor een verscherping van het besturingsmodel management/kantoor/orkest.