Lezingen & Workshops

Demovides verzorgt de volgende lezingen. Tijdsduur in overleg.

Onorthodox leiderschap
Een interactieve voordracht, waarbij de fenomenen leiderschap en management besproken worden op basis van de ongeschreven regels, sociale psychologie, analoog en lateraal denken.

Hoe word ik een salesbeest?
In deze voordracht worden de ongeschreven regels van de verkoop behandeld. Onder andere wordt uitgelegd waarom mensen, die menen 'niet commercieel' te zijn, juist in staat zijn verbindingen tot stand te brengen.

Serious games voor organisaties

Herman Koster

Serious gaming, of gewoon een spelletje?
De sessie van Herman is gebaseerd  op zijn opvattingen over het besturen en veranderen van organisaties, cultuur en mensen. Hij zal enige aandacht schenken aan besturingsmodellen, leiderschap, en volgersschap maar zich vooral richten op serious gaming. Wat zijn games en simulaties? Wat is gamificatie, en wat wordt verstaan onder 'play'? Vanuit zijn fascinatie voor ‘de spelende en lerende mens’, trekt hij interessante parallellen tussen projectorganisaties, ondernemingen en games. Dit levert verfrissende inzichten op! Tevens zal hij voorbeelden geven van games in de praktijk, en stilstaan bij begeleidingsmodellen. Herman kennende belooft het een boeiende sessie te worden, met de nodige interactiviteit...Dit vanuit een sociaal wetenschappelijk en bedrijfskundig perspectief.

Herman Koster is ook te boeken via de Speakersacademy: 
http://www.speakersacademy.nl/speakers/herman-koster


Demovides verzorgt de volgende workshops:

  •  Onorthodox leiderschap
  • 'Oscar en Linda Workshop'. Een sessie waarin de, voor goed leiderschap zo benodigde, menselijke bekwaamheden van de leider en manager centraal staan.