Lezingen & Workshops

Herman Koster verzorgt de volgende lezingen. Tijdsduur in overleg.

Onorthodox leiderschap
Een interactieve voordracht, waarbij de fenomenen leiderschap en management besproken worden op basis van de ongeschreven regels, sociale psychologie, analoog en lateraal denken.

Hoe word ik een salesbeest?
In deze voordracht worden de ongeschreven regels van de verkoop behandeld. Onder andere wordt uitgelegd waarom mensen, die menen 'niet commercieel' te zijn, juist in staat zijn verbindingen tot stand te brengen.

Serious games voor organisaties
Koster legt uit wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen games en simulaties, hoe we omgaan met de 'serieuze component'van serious games, welke ontwikkelingen gaande zijn, op welke wijze serious games worden toegepast, en wat hierbij voor- en nadelen zijn. Dit vanuit een sociaal wetenschappelijk en bedrijfskundig perspectief.

Herman Koster is ook te boeken via de Spakersacademy: 
http://www.speakersacademy.nl/speakers/herman-koster


Herman Koster verzorgt de volgende workshops:

  •  Onorthodox leiderschap
  • 'Oscar en Linda Workshop'. Een sessie waarin de, voor goed leiderschap zo benodigde, menselijke bekwaamheden van de leider en manager centraal staan.