Lezingen & Workshops

Herman Koster verzorgt de volgende lezingen. Tijdsduur in overleg.

Onorthodox leiderschap
Een interactieve voordracht, waarbij de fenomenen leiderschap en management besproken worden op basis van de ongeschreven regels, sociale psychologie, analoog en lateraal denken.

Een verhaal over wapenbroeders, orde en chaos, beter zijn dan je baas, helpen en ruimte geven, verwijten en verlangens.
 
De presentatie van Herman is gebaseerd op zijn opvattingen over het besturen van organisaties en leiderschap. Hij zal verschillende modellen bespreken, waarbij hij naast de Westerse modellen, ook een uitstapje zal maken naar Afrikaanse en Oosterse opvattingen over organisaties. We zullen zien dat ‘menselijke bekwaamheden’ een grote rol spelen. Leiderschap en senioriteit.
Wanneer Herman spreekt over leiderschap, acht hij ‘volgerschap’ van minstens zo groot belang. Een leider zonder volgers bestaat immers niet. Daarom zal hij nadrukkelijk stilstaan bij ‘de volgers’.
Vanuit zijn fascinatie voor ‘de spelende en lerende mens’ trekt hij interessante parallellen tussen projectorganisaties, jazzbands, ondernemingen en games. Dit levert verfrissende inzichten op!

Omdat Herman meent dat dualismen in het denken in werkelijkheid vaak paradoxen blijken te zijn, zal hij een aantal van deze paradoxen bespreken, en met praktijkvoorbeelden illustreren. Ogenblikkelijk vertaalbaar naar de praktijk.

Hoe word ik een salesbeest?
In deze voordracht worden de ongeschreven regels van de verkoop behandeld. Onder andere wordt uitgelegd waarom mensen, die menen 'niet commercieel' te zijn, juist in staat zijn verbindingen tot stand te brengen.

Serious games voor organisaties
Koster legt uit wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen games en simulaties, hoe we omgaan met de 'serieuze component'van serious games, welke ontwikkelingen gaande zijn, op welke wijze serious games worden toegepast, en wat hierbij voor- en nadelen zijn. Dit vanuit een sociaal wetenschappelijk en bedrijfskundig perspectief.

Herman Koster verzorgt de volgende workshops:

  • Onorthodox leiderschap
  • 'Oscar en Linda Workshop'. Een sessie waarin de, voor goed leiderschap zo benodigde, menselijke bekwaamheden van de leider en manager centraal staan.

    Herman Koster is ook te boeken via de SpeakersAcademy, en een boeking kan natuurlijk ook rechtstreeks.

     

    http://www.speakersacademy.nl/speakers/herman-koster


    Verwezen wordt naar de referenties, klik op de button bovenaan de pagina.