Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Serious Gaming

‘Serious gaming’ is een opkomend vakgebied, en vindt haar toepassing binnen organisaties met een veranderdoelstelling. Het betreft een vorm van gaming, waarbij het behalen van een serieuze doelstelling voorop staat, terwijl een goed game natuurlijk ook pakkend en leuk is.

De fase van game design heeft als vertrekpunt het organisatorische vraagstuk van de opdrachtgever. De game-technologische aspecten vormen voor Demovides geen uitgangspunt, maar een middel om de organisatorische doelstelling te bereiken.

Het ‘serieuze doel’ kan betrekking hebben op revalidatie, cultuurverandering (bijvoorbeeld bewust worden van en oefenen met klantgerichtheid), training (bijvoorbeeld het op een speelse manier onder de knie krijgen van een te implementeren automatiseringssysteem), werving en selectie, en ook aan het vormgeven van de nieuwe organisatie.

In veel gevallen zullen de game-rules samen vallen met de ‘business rules van morgen’.

Demovides ontwerpt, produceert en speelt hybride games. Denk niet aan de klassieke ‘internet-games’, maar aan games waarbij realiteit en fictie zich voor de speler vermengt, en een even veilige als uitdagende leeromgeving ontstaat. In de game-begeleiding wordt aan de deelnemers een reflectie gegeven van het gamegedrag, dat vervolgens vertaald kan worden naar de nieuwe organisatie en de gewenst wijze van werken.


 ‘In een game hoeft een paard geen vier benen te hebben. In een simulatie wel’.

 ‘Het Michelin-ster-effect’ werkt sterk. Als het restaurant weet dat haar Michelin-ster beoordeeld wordt in april, zal elk bord in april van topkwaliteit zijn’.