Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Organisatieverandering

Over welke veranderingen hebben we het hier?

Demovides wordt geconfronteerd met verschillende soorten vraagstukken:

  • Hoe zorg ik er voor dat mijn organisatie klantgerichter gaat werken? (Uitvoerende organisatie Rijksoverheid) 

  • We verliezen ieder jaar marktaandeel, we willen winnen! (Commerciële organisatie)          
  • Mijn traditionele divisiestructuur hindert de verkoop van een 'full service concept'. Hoe richt ik dit in? (Commerciële organisatie)          

  • Ik wil het talent in mijn organisatie niet alleen behouden, maar ook verder ontwikkelen! (IT-organisatie) 

  • We doen als conglomeraat een top job. Dat mogen mijn directeuren best wat meer uitstralen. We mogen trots zijn. (Zorgsector) 

  • Managementvraagstukken worden steevast beantwoord op basis van lineair denken, en graag met behulp van een spreadsheet. Hoe kunnen gameprincipes, of hoe kan gamificatie, een rol spelen in het beantwoorden van managementvraagstukken? (Ministerie)

  • Iedereen in het ziekenhuis weet dat we patientgericht moeten zijn. Waarom is dit zo lastig in praktijk te brengen? (Ziekenhuis)

  • Wij zijn al een half jaar gefuseerd. Hoe komen we van het 'denken in bloedgroepen' af?(Overheidsorganisatie)

  • We werken in een keten, hoe kom ik van eilandgedrag af? (Rijksoverheid)

Demovides beantwoordt dit soort vraagstukken in samenspraak met het hoogste niveau in de organisatie. Demovides baseert zich op het laterale denken en maakt gebruik van gametechnologische principes. Dit kan uitmonden in de introductie van game componenten binnen de bedrijfsvoering, of de daadwerkelijke ontwikkeling van een game.