Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Organisatieontwerp

Met ‘organisatieontwerp’ doelen we op de wijze waarop de nieuwe organisatie er uit zal zien. Denk aan een platte organisatie, of juist een gelaagde organisatie. De unit-organisatie of de multidimensionale organisatie. Inleen of vaste medewerkers. Denk ook aan de wijze van besturing van de organisatie, en het belonings- en afrekenmodel voor managers en medewerkers.

Kortom: hoe ziet de organisatie er nu uit? En hoe willen we dat de organisatie eruit gaat zien?

Organisaties en games hebben veel gemeen. Zowel organisaties als  games hebben regels, om een voorbeeld te noemen.

Er zijn vele redenen waarom organisaties menen zich te moeten veranderen. Een nieuwe organisatiestructuur, een ‘new way of working’,  bezuinigingen, verhogen van marktaandeel, noem maar op.

Goede organisaties en goede games lijken op elkaar. De handleiding is eenvoudig te begrijpen. Het succes van het functioneren binnen een organisatie, net zoals het met succes gamen, mag nooit afhankelijk zijn van de mate waarin men ‘de handleiding’, of de 'spelregels' kent. Een goede organisatie heeft slechts een beperkte set van deze ‘operational rules’. Wel zijn deze regels keihard.

Goede organisaties en goede games hebben op een onderliggend niveau van regels een kloppende ‘logica’.  De logica wordt niet in de handleiding beschreven. Dat hoeft ook niet, we spreken niet voor niets over ‘logica’. Een spelletje Monopoly, bijvoorbeeld, is binnen enige uren afgelopen. Dat komt door de logica van de game. Het spel zou binnen een half uur afgelopen zijn,  of misschien dagen duren, als de logica veranderd wordt, door bijvoorbeeld met vier dobbelstenen te gooien.

De logica zorgt ervoor dat een organisatie goed werkt, dat verantwoordelijkheden, bevoegdheden, en vrijheden, in balans zijn. Dat de mensen maximaal kunnen scoren, en beheerst kunnen falen …

Het ontwerpen van een nieuwe organisatie, gelijkopgaand met het ontwerpen van een game voor de organisatieverandering, is bijzonder leuk, en geeft veel nieuwe inzichten.

De te ontwerpen game kent natuurlijk de regels en de logica van de bedoelde en gewenste organisatie-van-morgen

Een goede organisatie geeft haar mensen de kans om maximaal te scoren, en beheerst te falen ...