Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Leiderschapsontwikkeling

Demovides faciliteert de leiderschapsontwikkeling van directie en hoger management binnen een organisatie. Bij Herman Koster gaat het dan niet over technocratische en instrumentele managmentprincipes. De ervaring leert dat die vaak dik in orde zijn. Koster richt zich op de menselijke bekwaamheden, die in de uitvoering van professionele rollen meer en meer nodig blijken.

De ontwikkeling van leiderschap kan gekoppeld zijn aan de introductie van serious gaming binnen de organisati
e.