Serious gaming: (Be)leef de verandering!

NCCW Code4

NCCW heeft gekozen voor het spelen van code 4, met het oog op:
- haar positie in de markt;
- de dienstverlening aan haar opdrachtgevers;
- de interne organisatie en cultuur, en
- de professionele groei van managers en medewerkers.


De cultuurverandering die zij voorstaat, heeft onder andere betrekking op:
- klantgerichtheid;
- samenwerken/samen doen;
- Intrinsieke motivatie;
- Plezier in het werk;
- eigenaarschap, en
- leiderschap.


Daarnaast richt de verandering zich vooral op de gedragscomponenten:
- initiatief nemen;
- elkaar aanspreken (zowel in termen van waardering als in termen van correctie);
- vertrouwen;
- prioriteiten stellen;
- flexibiliteit;
- scherpte;
- zichtbaarheid van de eigen bijdrage aan de organisatie;
- groepsgericht sturen, en
- plezier in het werk.


NCCW heeft 48 deelnemers aan de game geselecteerd. Het betreft de voltallige directie, alle managers en ruim dertig medewerkers. Uit alle lagen en afdelingen van de organisatie.


Zowel het spelen van de game als de individuele gesprekken met de deelnemers leveren in onderlinge samenhang een geweldige impuls tot verandering op.

De evaluatie van de spelers is prachtig.  

Zoals de directie het na de eerste week van Code 4 verwoord:
Wat een goede week was dit! Zoveel enthousiasme had ik niet verwacht. Ik zie mensen al anders functioneren. Zo had ik vandaag bijv. een goede bila met …….., hij belde mij vanavond spontaan op om mij te informeren. Dat had hij nog nooit uit zichzelf gedaan. Dat het zo’n impact op mensen zou hebben, ongelooflijk.