Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Code 4 bij Douane

In juni 2013 heeft Demovides Code 4 gespeeld met de leidinggevenden van Douane Rotterdam Haven. Ook nam een 'directieteam' deel aan de game.
Een 'geografisch gespreid' team van regiodirecteuren vormde een extra uitdaging.

Als doelstelling van de game zijn bepaald:

De servicegraad van Douane gaat van een 7 naar een 8
Het vergroten van de interactie tussen regio's
Een impuls geven aan het programma leiderschap op de gebieden 'Kracht', 'Mens' en 'Stijlflexibiliteit';
Een impuls geven aan de (leidersschaps)cultuur op het gebied van:
- eigenaarschap;
- doelhelderheid;
- flexibiliteit;
- elkaar aanspreken;                   
- groepsgericht sturen;
- initiatief nemen;
- zelfsturend en -corrigerend vermogen van de organisatie;
- en andere ..
.

De game is door de spelers geweldig beoordeeld!


Enkele quotes:

De game heeft mensen even bevrijding gegeven en de speelse kracht van onbevangenheid weer doen ontmoeten. Dat is volgens mij ook de krachtigste impuls in relatie tot ' van een 7 naar 8' : zelfbevrijding, herontdekking van het spelende kind, frank en vrij en vol vertrouwen ontdekkend van wat er is en de mogelijkheden die er allemaal zijn en hoe leuk het is dat samen met anderen te delen, zeker als je daarin nog even op kunt boksen tegen een ander team ...

Serious gaming was leuker dan het echte werk en dat echte werk is al leuk. Serious gaming stimuleert de passie en geeft een boost aan het werk!

Goed! Veel zelfinzicht mee opgedaan, lekker in de groep samengewerkt, en veel lol gehad!