Serious gaming: (Be)leef de verandering!

Code 4 - Belastingdienst
Demovides heeft van de Belastingdienst de opdracht gekregen om een serious game te ontwikkelen, met als bedoeld effect het vergroten van de klantgerichtheid, het verkrijgen van doelhelderheid, en het versterken van competenties op het gebied van onder andere initiatief nemen, prioriteiten stellen, samenwerking, klantgerichtheid, leiderschap en andere.

Dit game, genaamd Code 4, speelt zich af in 2016, een jaar waarin een zeer sterke recessie optreedt, waardoor de geldstromen dreigen te stagneren. De regering heeft besloten dat belastingplichtige ondernemingen een deel van hun belastingschuld over 2015 ook in magazijnvoorraden mogen voldoen. Voor de spelers de uitdaging om scherp te innen, en te zorgen dat de goederen terechtkomen bij de organisaties die het hard nodig hebben. Denk aan ziekenhuizen, scholen, bejaardentehuizen en andere overheidsorganisaties.

De game Code 4 laat medewerkers en managers vanaf de eigen werkplek ervaren wat de kracht is van heldere doelen en hoe belangrijk het is om je in te leven in de klant. 
Gedurende de spelduur van drie weken, waarbij de spelers geacht worden dagelijks 1 a 1,5 uur te gamen (tussen de werkzaamheden door), wordt met iedere speler elke week een begeleidingsgesprek gevoerd, om het game-gedrag te vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Na een verrassende en succesvolle pilot van drie weken in maart 2011, is de Belastingdienst nu volop bezig. De pakkendheid van de game blijkt groot te zijn, en het gamegedrag laat zich griezelig zichtbaar vertalen naar de wijze van uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Ook komen verrassende talenten van mensen boven drijven.


De game wordt gespeeld door vier team van twaalf spelers, dus 48 medewerkers en managers in totaal.

De Belastingdienst  draait vanaf het najaar 2011 Code 4 nu geheel zelfstandig.  Met eigen puppetmasters en begeleiders. Nadat eerst alle managers de game gespeeld hebben, wordt nu speciale aandacht gegeven aan jonge talenten, en medewerkers met ontwikkelpotentieel of verder te ontwikkelen competenties.

Code 4 blijkt niet ‘zomaar een game’ te zijn; het betreft een investering in de organisatie en de cultuur, en tegelijkertijd een individuele leergang!

Naast de beoogde elf effecten, geeft Code 4 een impuls aan samenwerking, vermijden van ‘schuttinggedrag’, omgaan met (eigen) perfectionisme, leiderschap.

De game is zodanig ontworpen dat ze voor vele organisaties toepasbaar is.