Serious gaming: (Be)leef de verandering!

BLOOM voor Patiëntgerichtheid


                                        


BLOOM is een social serieus game voor zorginstellingen. Het serieuze doel van de game is om de ziekenhuisbeleving van de patient (en naasten) te verbeteren. Patiëntgerichtheid, patiënt empowerment, de patiënt centraal.

Deze game is gericht op het managen van de verwachtingen van de patient, de logistiek, en natuurlijk vooral op de bejegening van de patiënt.

Hierbij helpt Bloomixnazol 3. Een medicijn waaraan sinds de 20-er jaren van de vorige eeuw in het geheim gewerkt werd. Ook bij een kortdurend gebruik heeft dit middel een langdurig effect. Bloomixnazol werkt zeer goed in combinatie met training. In de game worden vanuit het instituut BLOOM de deelnemers gedurende drie weken uitgedaagd met opdrachten en tests. Deelname aan BLOOM vergt ongeveer 2,5 uur per week van de deelnemers, ‘tussen de bedrijven door’. Dus geen verleturen! Men speelt wanneer en waar men wil.

Achter iedere medische klacht zit een mens met zijn/haar eigen verwachtingen, angsten, onzekerheden en wensen. Dit noemen we ‘de agenda’ van de patient.

Teams, bestaande uit acht medewerkers (artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers e.a.) van verschillende afdelingen,  stellen fictieve patiënten samen. Deze worden gespeeld bij concurrerende teams. Zijn de andere teams in staat de agendapunten van jouw patiënt te achterhalen?

De game BLOOM wordt al met veel plezier en succes gespeeld binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De effectmeting en evaluaties zijn boven verwachting.

Patiënten zijn gebaseerd op de Gordon-typologie. Geoefend wordt met empathisch vermogen, gesprekstechnieken, omgaan met dominante/afstandelijke/sociale en ‘normale’ patiënten.

Teamleden coachen elkaar, ongeacht hun rol in het ziekenhuis. Men leert elkaar aanspreken, en feedback geven. Men leert van elkaar.

Patiënten beter begrijpen, goed samenwerken (tussen afdelingen), en elkaar aan (durven) spreken.

BLOOM!